Disclaimer.

 

Bij het samenstellen van de publicaties op de site van Fiets- en Wandeltochten wordt grote zorgvuldigheid betracht.

Wij behouden ons het recht voor om, zonder opgave van redenen, ingezonden kopij te korten, dan wel niet te plaatsen.

Voor de schade als gevolg van vermelde onjuistheden zijn wij nimmer aansprakelijk.

Deelname aan tochten, die zijn gepubliceerd op fietsenwandeltochten.nl, geschiedt geheel op eigen risico.

Wij nemen ook geen enkele verantwoording voor schade of letsel of enig ander iets, wat zou kunnen ontstaan door het nafietsen of nalopen van tracks, routebeschrijvingen, het downloaden van de bestanden of het deelnamen aan een groepsfiets- of groepswandeltocht.

« Terug